Älgen

Älgen har just ätit av växter från skogstjärnens botten. Några näckrosor har fastnat i dess krona, när den förde upp huvudet. Den ser sig omkring med den värdighet som det anstår en skogens konung. Detta är dess rike. Den omgivande naturen har jag virat in i röda skyddande sidenband. Vi ska värna naturen. Mått: 135 x 113 cm. Pris på begäran.