Demokratiövningar på Apalbyskolan hösten 2011


Projektets namn var Demokratiövningar. Jag gjorde övningar med eleverna, där de fick agera i olika roller. Ett mål var att stärka självkänslan, hos elever i gruppen som behövde det. Övningarna utvecklades i spontana samtal med eleverna. Rollerna förstärktes av utrustning som jag tog med till skolan. Vad innebär demokrati? Får man växa på andras bekostnad? Vad händer när elever stör i klassrummet? I gruppdynamiken ingick bl a att rulla olika stora kulor mellan varandra.

I en utvärdering efteråt mellan lärare och elever framkom att eleverna tyckte att det var jobbigt att sitta stilla på golvet. En del elever menade att de lärt sig sig innebörden av ord som "respekt". Mellan eleverna tillkom en ny terminologi, som "du tar för mycket plats". Lärarna gav beröm till projektet och meddelade att det här var vad många elever behövde. Eleverna hade fått gemensamma begrepp. De medvetliggjordes om hur dynamiken i klassen fungerade, och hur man kan påverka den.