Skiljeboskolan i Västerås

Klickbara bilder!

En drake i skolan? Ja, varför inte. För kineserna betyder en drake kunskap och lycka. Draken i Skiljeboskolans ljushall är definitivt en god drake. Ljushallen har fönster högst upp, som släpper in ljuset. Genom att lägga en skulptur svävande i rummet, fångas ljuset upp och används väl.

Draken har en trästomme som textilierna är fästade vid, och den väger uppskattningsvis 100 kg. Men vajrarna som håller draken, och som gör att den kan hissas både upp och ner, är tunna. Det gör att draken känns lätt, levande och flygande.

Vid fotograferingstillfället en mörk höstdag var ett par av de textila hängena vid huvudet i oordning. Det skulle kunna vara resultatet av ett tillfälligt korsdrag i skolan. Men det rättade vi inte till. Draken måste ju få vara lite rufsig i håret, när den nu är ute och flyger...