Ekologisk lek och gestaltning - test av utrustning ...

Här ovanför blir en entita jagad av två sparvhökar. Jakten går över stock och sten i skogen...

I detta Skapande Skola - projekt får eleverna leka en näringskedja: Sparvhök - entita - frostfjärilslarv - löv, är de centrala aktörerna. I leken finns också granar (skydd), nedbrytare i jorden, samt korp och kråka som distraherar hökens jakt. Eleverna får huvor på sig, som visar vilken art de tillhör. Huvorna har sytts av Berit Mannberg.


Entitan försöker med diverse trix att undkomma. Sparvhöken har ett band som den ska försöka lägga över entitans huvud...

2010 har av FN utlysts till den biologiska mångfaldens år. Det är viktigt med en god artrikedom i näringskedjorna, och att arterna har stabila miljöer att vistas i. Genom att kombinera lek och undervisning, om sambanden i naturen, uppnår vi en optimal förståelse för dessa.

Trots en snabb flykt blir entitan här fångad av sparvhöken. Bytet är fångat när bandet ligger runt huvudet (bandets tryckknapp öppnar sig vid ett ofrivilligt ryck = säkerhet).

För att leken ska fungera väl, kommer vi att få anledning att gå igenom vissa grundläggande begrepp och vad de står för, ex: producent, 1:a konsument, 2:a konsument, toppkonsument, näringskedja, näringsväv, livsmiljö, etc. Har eleverna väl förstått en näringskedja, så förstår de principerna för alla näringskedjor. Kunskap är viktigt, för att kunna delta i hanteringen av de globala ekologiska frågorna.

Olika svårighetsgrader finns på leken, som en anpassning till gruppen.

Efter avslutad lek görs en sammanfattning av hur näringskedjan har utvecklats.

I förlängningen av projektet tillverkar eleverna förslagsvis sin favoritart under konstnärernas och lärarens ledning. De tillverkade föremålen kan bilda en utställning eller utsmyckning på skolan.