Ekologisk lek och gestaltning på Emausskolan hösten 2011


Ett 60-tal elever i årskurs 3 och 4 spelade rollspelet om en näringskedja i naturen. Det var full fart på eleverna, vi höll till på skolgården för det var varmt och skönt ute. Här har en av sparvhökarna siktat in sig på en entita. Nu och då bröt vi rollspelet för att arterna i näringskedjan skulle få hämta andan, då berättade vi om biologisk mångfald och skogens år 2011.

Skolan har gett tillstånd för publicering av dessa foton.


Här blir björklövet jagat av giftet. Full fart...


Samma roller som föregående bild, men nya aktörer.

En nedbrytare jagar en frostfjärilslarv. Nedbrytaren är även hotad av en annan nedbrytare.


Här flyr sparvhöken undan för en nedbrytare.


Rollspelet ger ofta upphov till komplexa situationer att tolka.


Efter rollspelet följde en tillverkning av "ladusvalor" i eneträ och ståltråd. Varje elev fick göra sin egen svala med benäget tillstånd av ledarna (Berit Mannberg, Gunnar Forsman). Svalan fångar en fluga, även detta är en del av en näringskedja. Vi berättade om enen, som kan bli 700 år, och om korna i hagen, och svalorna som gärna fångar de flugor som korna har runt omkring sig.

Eleverna tyckte att det tog lång tid att slipa och sandpappra, men ska det bli ett bra resultat så måste det slipas länge. Och när alla svalor målades med parrafinolja och hängdes upp i entrén till skolan, då var eleverna stolta och glada. Det hela blev riktigt lyckat, ett bra resultat för en skola som redan har Grön flagg.


En del av eleverna gjorde även uppföljande teckningar på näringskedjan i rollspelet. En del av teckningarna och träsvalorna visades efter projektet i ett varuhus i Västerås centrum i samband med årets Julsalong. Här visade vi också huvorna i rollspelet och gav info om arbetet med eleverna.

Här syns utställningens introduktionsskärm.


Denna utställning kallades "Barnens Julsalong 2011".