Ekologisk lek och gestaltning på Ormkärrsskolan hösten 2010


Entitan rusar undan för en nedbrytare som har fångstbandet i beredskap. Eleverna, år fyra och fem, greppar snabbt den nya leken. Om någon fångar "fel" art så korrigerar de varandra. Alla kan vara med efter sin egen förmåga. (Vi har skolans tillstånd att publicera dessa bilder).

Korpens roll är att störa sparvhökens jakt. Här försöker en nedbrytare fånga korpen, men den hinner smita undan...

Björklövet jagas av en nedbrytare och lyckas ta sig förbi larven.

En nedbrytare jagar björklövet, men håller samtidigt på att bli fångad av en annan nedbrytare.

En entita springer ifrån två nedbrytare (som antagligen skrattar för mycket för att vara effektiva fångstmän...).

Full fart på denna entita...

En sparvhök har fallit offer för nedbrytaren. (Bandets tryckknapp har släppt, en säkerhetsanordning så att ingen ska skada sig på bandet.). I bakgrunden syns två larver, som blivit fångade av andra nedbrytare.

En frostfjärilslarv är ansatt av tre entitor. Den tita som fångade bytet först, är den rättmätige innehavaren av bytet.

Sparvhöken jagas av en nedbrytare. Vid sidan om, så blir en larv fångad av ett par nedbrytare.

Nedbrytaren försöker här fånga en annan nedbrytare, men den kommer undan i sista ögonblicket.

Björklövet har blivit stoppat av två nedbrytare, och nu är bara frågan vem av dem som först hinner fånga lövet. Ett fångat byte måste protokollföras, innan det kan fångas av någon annan.

Två nedbrytare, den bakre har försökt fånga den främre. Som dock var för snabb att fly...

Sparvhöken har siktet inställt på en entita, och tar upp jakten.

En nedbrytare i full karriär...

Frostfjärilslarven är hotad från två håll, en hungrig entita till vänster, och en hungrig nedbrytare till höger. Här gäller det att fly fältet snabbt.

En uthållig sparvhök jagar förbi fotografen.

Nedbrytarna kan fånga alla arter, och de äter gärna upp varandra. Här är fångsten ett faktum.

Även här är nedbrytarna aktiva med fångstbanden. Sparvhöken flyr.

Frostfjärilslarven har undkommit nedbrytaren. För ögonblicket...

Entita i snabb förflyttning. I bakgrunden skymtar en larv som fångats av en nedbrytare.

En nedbrytare satsar allt på att fånga en annan nedbrytare. Som dock hinner kasta sig undan.

En entita har sökt skydd i granens ris, för att hämta andan. Vi bryter för en genomgång, när eleverna behöver vila en stund.

Sparvhöken har fångat en entita. Jägare och byte går för att få fångsten protokollförd.

Efter den ekologiska leken är det dags för ekologisk gestaltning. Eleverna tillverkar här, under konstnärernas ledning, starar i björknäver.

En del elever får tillverka näver-fjärilar. Förebild för denna modell är skogsvitvingen, som är vit och har lite rundade vingar.

I lilla matsalens tak sätts sedan 93 näverstarar och näverfjärilar upp. Vi säger att stararna jagar fjärilarna, för att anknyta till vårt tema med näringskedja. Vi anknyter också till skolans tema Ansvar, vi människor har ansvar för att värna den biologiska mångfalden på jorden.

Projektet avslutas under trevliga former, med vernissage och med korvgrillning på skolgården över öppen eld för alla elever som deltagit.