Ekologisk lek och gestaltning på Rösegårdsskolan hösten 2011


Vi (Berit Mannberg och Gunnar Forsman) hade i detta projekt två klasser, sammanlagt 40 elever i årskurs 2. Eleverna fick först spela rollspelet med sparvhök-entita-frostfjärilslarv-nedbrytare m fl arter. Vi berättade i pauserna om den biologiska mångfalden, och hur viktig den är även för människan. Här ovan attackeras en frostfjärilslarv av två hungriga entitor.

Efter rollspelet följde tecknings- och målningsundervisning med motiv från framförallt den näringskedja som eleverna lekt sig igenom. Vi tryckte på vikten av att jobba igenom sin teckning, att täcka alla ytor med färg, att vara noggrann med konturer och att inte ha bråttom.

Elevernas konstverk ställdes senare ut i ett varuhus i staden, mer om det längre ner.

En sparvhök jagar fyra entitor, och två av entitorna har samtidigt siktet inställt på en larv.

Entitan flyr här för en nedbrytare. Kråkan i förgrunden tittar på.

Björklövet lyckas undkomma två attackerande larver.

Nedbrytaren har fokus på sparvhöken.

Entitan drar iväg från höken.

Här blir en larv fångad av entitan. Vad är roligast, att fånga eller bli fångad...?

Två nedbrytare jagar entitan.

Sparvhöken har beslutat sig. Titan ska fångas...

Nedbrytaren har fångstbandet i beredskap. Ska larven bli dess offer?

Larven tycks här ha lite problem med skymd sikt. Det behövs bara ett misstag, så blir den entitans middag.

Höken jagar entitan, men har samtidigt koll på nedbrytarna. En framgångsrik strategi...

Entitorna har här sökt skydd inne i granarnas ris, där de är skyddade för höken. Men de är hungriga, och de ropar efter att fler larver ska komma ut på spelplanen (Granarna hjälper till att ropa).


Lycka är att hitta skydd vid granen...

Huvan åker på sned för larven...

..men även om huvan trillar av så jagar entitorna efter mat...

...Huvan har kommit på igen, och jakten går vidare.

Vid slutet av rollspelet släpper vi fram Giftet.

Giftet behöver bara nudda vid arterna för att slå ut dem.

Vi kollar hur fort det går för Giftet att slå ut näringskedjans arter, och sedan har vi en genomgång om vad det var som hände.

Efter rollspelet tecknar eleverna med färgpennor. Det blir olika arter som har anknytning till rollspelets näringskedja. Här är en blomfluga. Vi kan tillföra många synpunkter på bilderna, eftersom vi är bildkonstnärer. Eleverna är mycket engagerade och flitiga.

Projektet avslutas med att samtliga teckningar, samt info om rollspelet, visas i montrar i ett varuhus i Västerås. Utställningen kallas "Barnens Julsalong".

Färgteckningarna är genomarbetade och en lärare menar att eleverna tagit intryck av våra synpunkter och utvecklats i sitt skapande. Det var en fin eloge till oss ledare av projektet!