Ekologisk lek och gestaltning på Skepparbacksskolan våren 2011

Askövikens fåglar


Ett 60-tal elever i årskurs 4 spelade rollspelet om en näringskedja i naturen.

Eleverna var starkt engagerade både i rollspelet och i det efterföljande måleriet. Vi berättade om det internationella skogsåret 2011, som FN utlyst. Vi berörde också hur viktigt det är med biologisk mångfald i naturen, inte bara för djurens och växternas skull, utan också för oss människor. Eleverna var mycket uppmärksamma på det vi berättade om.

På bilden ovan har en entita funnit ett tillfälligt skydd i en gran, och bägge följer engagerat hur spelet utvecklar sig.

Skolan har gett tillstånd för publicering av dessa foton.

Här stör korpen sparvhökens jakt, genom att ställa sig i vägen.

Sparvhökens jakt är snabb, men nedbrytarna i bakgrunden utgör alltid ett hot även mot höken.

Här är sparvhöken illa ute, jagad av en nedbrytare. Men nu har giftet kommit ut i naturen. Giftet kan snabbt slå ut alla levande organismer. Därför flyr både nedbrytare och sparvhök undan.

Entitan jagar larven, men den här gången tycks den komma undan.

Giftet jagar en nedbrytare.

Entitan flyr för en nedbrytare.

Här blev det lite komplicerat. Sparvhöken är fångad av två nedbrytare. Enligt reglerna så kan ett fångat byte inte fångas igen, förrän det är protokollfört. Men reglerna är inte huggna i sten, eleverna kan vara med och bestämma.

Björlövet har blivit fångat av en nedbrytare. De som fångat uttrycker stolthet över sin fångst, och det är viktigt att protokollföra fångsten.

En hungrig entita jagar frostfjärilslarven.

Full speed på entitan, det är inget fel på engagemanget...

Larven flyr från entitan. Men entitan verkar ha lite skymd sikt. De fåglar som har nedsatt syn brukar inte klara sig länge i naturen.

En nedbrytare kan få upp en förvånansvärd hastighet...

Med skräckblandad förtjusning flyr entitan från nedbrytaren.

Giftet slår obönhörligt till. Ibland gör vi så att giftet bara behöver nudda sitt offer, för att det ska bli utslaget (och få sitta ner vid sidan av spelområdet). Då blir det tydligt hur fort det går att slå ut hela näringskedjan.


Här krävs det förhandling. Larven har fångat lövet, men då vill lövet fånga larven. Entitan avvaktar förhandlingen, för att i sin tur kunna fånga larven. När det blir ett ologiskt fel i rollspelet, korrigerar eleverna ofta varandra. Vid svårare oklarheter så kommer de med frågan till oss ledare.


Efter rollspelet var det dags för måleri, och temat var Askövikens fåglar. Klasserna skulle senare i april göra ett besök vid Naturskolan Asköviken, och fågelmåleriet var en förberedelse för detta. Här målas skedänder, en art som gynnas av naturvårdsinsatserna vid Asköviken.

Tofsvipan är en annan art som finns vid Asköviken. Eleverna målade på linneduk med akrylfärger. De flesta hade inte målat på duk förut.

Här avtecknar sig en knölsvan mot solnedgången. Eleverna fick välja vilken fågel de ville måla. Enda kravet var att arten skulle kunna ses vid Asköviken.

Vissa arter gjorde vi lite extra reklam för, exempelvis fiskgjusen som kan fånga fisk vid vikens vatten.

Inne bland granarna kan den som har tur få syn på en liten kungsfågel...

Här har kungsfågelsmålningarna kommit lite längre. Aftonhimlens sken bryter vackert mot de gröna nyanserna.