Skepparbacksskolan våren 2012
Ekologisk lek och gestaltning
Askövikens fåglar

Projektet gällde årskurs 4 och omfattade 132 elever. Vi började med rollspelet Ekologisk lek och gestaltning. Eleverna prövade de olika arterna och spelade med liv och lust. På fotot syns hur två entitor tagit skydd i granens barr, och de två sparvhökarna kommer därför inte åt dem. Kråkan och korpen gör sig beredda att störa sparvhökarnas jakt.

Vi avbryter rollspelet med jämna mellanrum, för att se hur de protokollförda fångsterna utvecklar sig, och hur näringskedjans arter samspelar.

En entita jagar frostfjärilslarven, som i sin tur kollar in björklöven.

Frostfjärilslarven förbereder sig för att gå in i leken.

Mot slutet av rollspelet kommer giftet in. Giftet behöver bara nudda de andra arterna, så blir de utslagna. Den art som blir sist tagen, är den art som bäst står emot just denna typ av gift.

Del två av projektet innebär att eleverna får teckna fåglar som man har möjlighet att finna ute vid Asköviken. De tecknar utifrån förlagor utförda av GF. Vi ledare går runt bland eleverna och ger instruktioner hur de kan utveckla sin teckning. Här syns en del av resultatet.

En bra teckning kan alltid bli ännu bättre. Nedan ges exempel på hur vi vill hjälpa eleverna att nå ännu längre med sina alster. Vi är bara en kort tid på skolan i projekten, eleverna hinner inte alltid färdigt, men det är ju fullt möjligt att fortsätta med sin bild på egen hand, vilket flera elever sagt sig vilja göra. I detta projekt var det roligt att se elevernas flit och vilja, trots begränsat med tid!

Bra: Örnen har en tydlig kant mot det vita papperet. Rödbenan är distinkt i teckningen. Utvecklingsmöjligheter för teckningarna: Örnens vinge bör ge en beskuggning på kroppen, stjärtfjädrarnas kontur kan bli tydligare, en del konturfjädrar kan arbetas fram. Rödbenans kamouflagemönster kan arbetas fram ytterligare och stolpen behöver flera lager med färg samt att rundheten jobbas fram med skuggning.

Bra: Rödhaken är väl genomarbetad. Utvecklingsmöjligheter för teckningen: Den blå bakgrunden behöver jämnas, liksom stenen och grenen. Det tar tid, men eleven har visat i arbetet med fågeln att det är möjligt.

Bra: Örnen har bra form och det finns en variation i skrudens skuggor och dagrar. Finurligt var att skarva med ett extra papper, när ytan inte räckte till. Utvecklingsmöjligheter för teckningen: Genom att mörka konturen och tona den inåt kroppen kan kroppens rundning framhävas. En del konturfjädrar antyds på vingen, vilket kan framhävas tydligare.

Bra: Kamouflagemönster i fjäderdräkten är tydliga. Fågeln har en personlig, något nonschalant tillbakalutad utstrålning. Utvecklingsmöjligheter för teckningen: Rödbenans kontur mot det vita papperet, samt en uttoning av skuggningen inåt kroppen, kan framhäva kroppens rundning. På halsen är detta utarbetat, samma arbete på resten av kroppen samt på stubben kan förstärka bilden.

Bra: Den här rödhaken är kraftfullt och säkert utförd. Utvecklingsmöjligheter för teckningen: Genom att lägga en bakrundsfärg, och jobba fram denna jämnt på papperet, så kan fågelns ljusa mage ges en större kontrast mot bakgrunden, och teckningen kan på så sätt bli mer tredimentionell i uttrycket.

Bra: Teckningen är subtilt utförd. Bröstet har två nyanser av rött vilket ger volym. Utvecklingsmöjligheter för teckningen: Genom att jämna ytorna ytterligare, kan teckningen drivas mot fulländning. Lövet och stenen bör bli mörkare i förhållande till bakgrunden, så att de träder fram.

Bra: Larven och grenen har en tydlig kontur. Utvecklingsmöjligheter för teckningen: Genom att tona befintlig kontur med en beskuggning inåt färgytorna, kan en större tredimentionell effekt uppnås.

Bra: Enkelbeckasinen är tydligt tecknad och olika delar av kroppen har sina egna kamouflagemönster. Utvecklingsmöjligheter för teckningen: Rygg och huvud och vinge har en tydligare kontur och form än bröst mage och stubbe, varför de senare behöver extra arbete. Även möjligt att genom beskuggning arbeta med stubbens rundhet.

Bra jobbat, alla elever!