Eldfågeln
Installation till Ängelsbergs Skulpturpark 2016, som anknyter till den stora skogsbranden i närområdet 2014. Eldfågeln lyfter. På marken ligger eldspräckt sten från brandfältet. Men på marken finns ett stort ägg (betong) som symboliserar framtiden.