Tiden - glömskans vita band
Akrylmålning på duk, 92 x 78 cm