Vindfångad

Vinden - osynlig, men ändå märkbar. Alstrad i växlingen mellan sol och mörker. Skuggan - synlig men inte kännbar. Frambringad av sol.

Vinden - tidlös, samtidigt nära och långt bortom, med ursprung från tidernas begynnelse. Vinden märkbar för allt levande - skapande rörelse, omvandling, erosion och förändring.

Vinden färdas oändlig, den kanske kan lånas, men aldrig fångas fast.

Vindfångad - en paradox. Fångad av vinden - en möjlighet!


I ovanstående rader formulerade jag tankar på temat "Vindfångad" jag haft under många år, inför min utställning med samma namn på Västerås Konstmuseum 1998.

Jag vill med mina vindfångare förmedla en speciell känsla - ett språk som riktar sig från mitt undermedvetna till mottagarens undermedvetna. På det medvetna planet vet vi inte alltid vad som sägs. Men det undermedvetna kan tala till det undermedvetna...