DSC08791

Tyget är ännu så länge orangerött på båda sidor, en lokal jamsväxt ger färgen.