Här står en av kvinnorna i mitten på torget i byn, och hälsar oss välkomna. På hornskulpturen hänger en trumma som männen i bakgrunden kommer att spela på.