Miaofolket är ett minoritetsfolk i provinsen Guizhou, som tidigare fått kämpa hårt för att få behålla sin särart. Hellre än att bli assimilerade till den kinesiska kulturen, så flyttade de till bergstrakterna. Nu lyfts deras kultur istället fram.