Det landskap vi färdades i under besöken i byarna, var kuperat och bergigt. Odlingsterasser avlöstes av skogar på bergssluttningarna. Växtkraften i det fuktiga och varma klimatet är enorm, och utsikterna imponerar. Resan pågick i 15 dagar i juli 2010.