Plötsligt bromsar bussen hastigt in, och vi förstår att ett missöde inträffat. En över vägen nedhängande kabel har fastnat i den höga bussens taklucka. Nu blir det läskigt, jag blir orolig för att bussen kan bli strömförande......Luftledningsnätet kan se allt annat än pålitligt ut i bergsbyarna, så min oro är nog inte helt obefogad. Men bussen backar och befrias småningom utan vidare missöden från kabeln......Allt löser sig, på hemvägen är det ordnat så att ett par pojkar håller upp kabeln för bussen, med hjälp av en lång bambustång. Pojkarna skrattar, så situationen är nog lite ovan för dem också.