Riset läggs ut på mattor på gatan. Det rensas från skräp. Ibland skakas det om, som på bilden.