En nyfiken ko tittar ut från sitt trånga utrymme. Den vill se vilka som kommer. Kon står ofta installad bredvid eller under boningshusen. Korna får inte gå på bete, då all odlingsbar mark odlas för människoföda.

Kon härunder har inte mycket till öppning att försöka se ut genom...