Denna innergård är välskött, och man kan anta att de boende har det gott ställt.