Ett gammalt skjul intill ett bostadshus vittnar om en lång men anonym historia.