Kortänden på denna byggnad uppvisar en vacker dekor.