Den Miaokvinna som sköter färgkaret är gift, vilket syns på hennes dräkt, som är mer mörk och strikt, än de ogifta kvinnornas.