Tyget läggs ut i solen för att torka efter blodsbadet.