Utsikt från Broderiskolan i Kaili. På taket till flervåningshuset i trä, syns hornsymboler. Samma typ av hornbeprydnad har Miaokvinnorna till sina dräkter.