Tekniskt kunnande kombineras med ett symboliskt formspråk och fantasirikedom.