Efter en kurva dyker plötsligt vattenbufflar med pojkar upp på vägen. Bufflarna rör sig endast långsamt åt sidan. Förmodligen är det ett mer nervöst möte för oss väster-länningar, än för den vane bussföraren.