Här gränsar bebyggelsen mot risfältet. På vallen går en stig. En kvinna rör sig på stigen, med en korg på ryggen. Teglet skiftar vackert i många färger och mönster.