Tunna band har här vävts, dessa läggs på tyget och sys fast. Ibland kan banden även vikas eller rynkas, vilket ger stor variation.