Här har olika broderitekniker blandats, vilket ger en spännande effekt..