En behållare med insektsgift (?) är avställd på gårdsplanen. Dessa behållare bärs på ryggen, och det är risodlingarna som besprutas för hand. Andningsskydd eller skyddskläder används inte.