En vacker avslutning på balkongens bärande stockar...