Det moderna möter det gamla. En inglasning av modern typ skyddar den traditionella balkongen, och de boende. På vintern kryper temperaturen ner mot noll grader Celsius.