Den här lilla flickan växer in i de vuxnas led och sysslor på ett självklart sätt. Det märktes på hennes säkra uppträdande.