I denna by pågår nybyggnation av hus i traditionell typ - hoppingivande för framtiden!