Kina är stort, och det finns många typer av bebyggelse, allt ifrån städernas skyskrapor till enkla träskjul. Det var framförallt trä- och stenhusen i bergsbyarna som intresserade mig, och därför visar jag lite bilder på sådant. Här syns trähus i en välmående Miaoby.