De sju grisarna springer framför bussen i flera kilometer, och de vägrar lämna vägen. Vi kommer inte förbi.

Till slut stannar bussen, och några av oss går ut för att mota grisarna förbi bussen. De tvekar så länge motorn är igång. Men när den stängs av törs de ta sig förbi. Några av dem gömmer sig under bussen, men när även de motats fram kan vi fortsätta. Och grisarna hittar förhoppningsvis hem igen...