I en tvär kurva har det skett ett ras på den smala byvägen. Trots att svängen tas ut kan inte bussen komma förbi på ett säkert sätt. Bakhjulet kommer väldigt nära raskanten. Vår skicklige bussförare (han med svarta byxor) har klivit ut för att göra en bedömning av situationen.

Vår grupp får kliva ur och gå långt fram på vägen. Bussföraren ska rusa den tomma bussen förbi raset. Manövern lyckas, vi kliver på, och färden kan fortsätta.

Den grå bilen som kommer körande, kommer strax att här i kurvan köra på en stor spetsig sten, som arbetat sig fram i vägen. Bilen får punktering och blir stående...