Del av en gammal dräkt. Här syns fågelmotiv. Tupp och påfågel har haft starka symbolvärden i det gamla Kina.