En pojke leker i en gränd. Lekmiljön är inte helt ofarlig. I gatans hål rinner vatten.