Foto denna bild: Ann-Marie Alskog.

Efter en lång period av torka kom regnet. Då underminerades vägslänterna, och sten och jord hade ofta rasat ner på vägen, i de bergstrakter vi besökte.Foto denna bild: Ann-Marie Alskog.

Vägarna går i slingor, på ena sidan berg, på andra sidan stup. Rasen försvårar förstås för trafiken. Och som resenär blir man lite nervös ibland...

Ibland hade vägslänterna låsts med sådana här vackra konstruktioner.