Foto denna bild: Ann-Marie Alskog

Även männen uppvisar vackra kläder. De sköter trumma och blåsinstrument vid dans-uppvisningen.