Foto denna bild: Ann-Marie Alskog

Här tackar jag för mig - och vandrar iväg mot nya äventyr...