Herrgärdets vårdscentral

Denna gobeläng till Herrgärdets vårdcentral i Västerås är numera stulen, och efterlyses härmed.

Det finns ringar på vattnet. En älg har just haft sin mule i skogstjärnen för att äta växter. (Se gobeläng Älgen).Vågorna lägger sig snart, men ännu guppar näckrosorna stillsamt av vågrörelsen. Runt naturens friskhet har jag virat skyddande röda sidenband. Vi ska vara rädda om livet, och allt som gör livet värt att leva.