Önstaskolan våren 2012
Demokratiövningar

I detta projekt hade jag 15-20 elever fördelade i två grupper, årsklass 7. Varje grupp träffade mig vid två tillfällen. Utöver detta hade jag en förberedande träff med eleverna och även med lärarna.

I den ena gruppen gick övningarna och samtalen med eleverna bra, i den andra gruppen gick det mindre bra. I den här typen av projekt så måste det finnas en acceptans för att projektet ses som ett försök, och att försöket ibland kan misslyckas.

Övningar och samtal styrs av många tillfälligheter och okända faktorer. Som alltid när det gäller känslomässiga möten så finns ingen i förväg bestämd agenda. Det är i dynamiken kring elevernas erfarenheter och viljor som det ibland går att tydliggöra för eleverna hur demokratibegreppen fungerar i gruppen, och hur de alla kan vinna på att demokratin utvecklas.

I den grupp som det gick bra i, utförde vi olika övningar, som presentationsövningar, och samtal om civilkurage och respekt. Vi satt i ring på golvet. Det fanns en vilja hos eleverna att hjälpa till, att vara deltagande, och jag fick en bra uppfattning om hur gruppen fungerade. Min uppfattning bekräftades av lärarna.

Jag visade i samverkan med eleverna, med kulor av olika slag rullande på golvet (kulorna symboliserade elever) vad som hände i gruppen, exempelvis att de som utsattes för en hårdare jargong i gruppen valde att skratta bort det, trots att det inte var roligt för dem. Genom att använda kulor blir sådan problematik inte personrelaterad, men ändå tydliggjord för gruppen.

I den grupp som det inte gick bra i, fanns elever som satte sig på tvären i övningarna. En elev vägrade exempelvis att sitta på golvet, och det blev en kompromiss att vi satte oss vid ett runt bord. Men när vi då rullade kulor mellan oss, blev fokus mer på att kulorna inte skulle rulla över bordskanten, istället för det symboliska innehållet. Jag kände att jag inte nådde denna grupp.

Jag tror på den här typen av övningar, eftersom att när det går bra så finns mycket att vinna. Och baksidan av myntet måste få vara att det även är ok att ett försök inte lyckas enligt föresatserna.