Sveriges Geologiska undersökning

Så kan miljön se ut, där Sveriges Geologiska Undersökning gör sina fynd

Sparvhökarna svävar ut över orörda miljöer, här vistas lodjuren i en färgstark vildmark. En blågul banderoll binder ihop vävens olika delar, och symboliserar glädjen över en gjord fyndighet.

Först hade jag tänkt väva med jordnära färger, för att anknyta till berggrunder och bergarter. Men beställaren hade önskemål om en färgstark utsmyckning. Och naturen i norr kan förvisso vara mycket färgstark. Så det var inte alls svårt att arbeta med en sådan föresats heller.

Som vanligt färgade jag garnerna till väven själv. Gobelängen sattes upp på SGU i Luleå. Beställare var Statens konstråd.