Skultuna bibliotek

Och sen..? Vad hände sen?

Det var namnet på utsmyckningen till Skultuna bibliotek. Det röda hornet står för liv och styrka. I ramen finns ljusets och livets kretslopp, gryning och skymning, dag och natt. Det finns en skymnings- och en gryningskrans. Det här är en lyssnande gobeläng. När jag arbetade med den tyckte jag att jag hörde ett mummel från den. Där pågår ett samtal mellan människa och djur. Lodjuren lyssnar och människan lyssnar. Vad lyssnar de på? Kanske vill de höra orden... Kanske vill de höra sagan om livet...