Elevutsmyckning på Tuppkärrsskolan våren 2012

Berit Mannbergs del av projektet


I detta projekt deltog förutom jag, även Gunnar Forsman och Joaquín Rosell, som ledare Vi hade varsin grupp, och här visas resultatet av min grupp. Vi hade omkring 15 elever i varje grupp, vilket innebar att det gick bra att få tid till alla. Klassen var årskurs 5.

Projektet gick ut på att utföra en textil elevutsmyckning, en transparent rumsdelare i tre våder, som skulle gestalta respekt och kärlek. Elevkonstverket skulle hängas upp i skolans matsal.

I projektet diskuterade vi viktiga ord, med betydelse för gemenskapen i skolan. Orden skulle illustreras i konstverket. Projektet blev en träning i kollektivt skapande, där vissa viljor var starka, och andra behövde lyftas fram.

Här applicerar en elev olika textila material på ett hjärta, en detalj av elevutsmyckningen.

Pärlor ingår i en hjärtform som den här eleven ska tillverka och fästa i draperingen.

Här tillverkas en pärlbeströdd tygros.

Här skapas blad till en vit tygros.

Ett makraméband knyts till konstverket.

Detaljer av ett regnbågstyg klipps till.

De tillklippta händerna symboliserar möten och gemenskap.

Här appliceras egentillverkade rosor och blad. Rosorna har tillverkats med olika metoder.

Våderna ska kunna upplevas från både framsida och baksida, eftersom de ska bilda en rumsdelare i matsalen.

Så här blev den textila applikationen i matsalen.

Textilien fungerar riktigt bra som rumsavskiljare, åt båda hållen!

Vid slutet av året lånade vi in den textila applikationen från Tuppkärrsskolan till en utställning på Galleri K i Västerås. Vi kallade utställningen "Arena för bildkonst Skapande skola", och här visade vi elevkonst från 12 Skapande skola projekt i Västerås och länet. Många besökande skolelever och vuxna gillade den här textila applikationen, och den gruppgemenskap den utstrålar!