Anas Penelope är bläsandens vetenskapliga namn. Det går tillbaka på grekisk mytologi. Penelope blev kastad i havet av sina föräldrar. Hon blev räddad av änder kallade peneloper, vilka drog upp henne ur vattnet. Kännetecknande för Penelope var hennes trofasthet mot sin make Odyssevs. Namnet penelope användes av Plinius och Aristoteles om änder.

Målad yta ca 53 x 33 cm. Privat ägo.