Skapande Skola på Apalbyskolan våren 2010

Våren 2010 genomförde jag ett Skapande Skola-projekt på Apalbyskolan i Västerås. Temat som skolan drev var "Stolt över Din identitet". Flera kulturarbetare inom olika discipliner deltog. Jag arbetade med två klasser årskurs 7.

I mitt fall började projektet med att läraren och jag tillsammans diskuterade igenom vad som skulle kunna göras. Skolan hade köpt in material, och min utgångspunkt för projektet blev att använda det materialet, och införliva det tema som skolan valt. Det fanns målarduk, färger, lim, tyg mm.

Utifrån denna förutsättning och i nära samverkan med läraren tog jag fram en principskiss för varje grupp. Se nedan!

Den mentala delen av projektet var viktigt. Vad kan man göra för att bli stolt över sin identitet? Ja, ett sätt kan vara att bejaka de goda egenskaper som bor i varje människa. Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot dina kompisar...

Läraren och jag ställde frågan: Vilka goda egenskaper har du, som gör att du kan känna dig stolt över dig själv, och som dessutom är bra för gemenskapen i gruppen. Eleverna uppmanades att fundera ut sitt bästa ord på det temat, och skriva det inuti sin figur. Det blev många diskussioner om angelägna mänskliga egenskaper...

Arbetsgången för eleverna blev följande: Eleverna fick göra var sin figur, ett sjävporträtt inom givna ramar. I princip är grundfiguren en "streckgubbe", men det gäller att alla ska få plats på målningen. Varje elev tillverkade därför sin pappersmall, mallarna lades ut på målningen och konturerna tecknades upp.

Måleriarbetet bestod i att applicera färg på den 5 meter långa duken, gärna många olika nyanser, men gränserna mot kompisarnas färgområden skulle vara jämna och fina (samarbete!). Två laserande lager färg behövdes för att få en jämn bakgrund.

Därefter limmades olika färgade tygbitar fast på målarduken, innanför konturlinjerna. Det blev lite för brokigt, så det blev svårt att avläsa figurerna. Inga problem! Vi målade lite lagom laserande uppepå tyget, då trädde figererna fram tydligt igen.

Sista momentet var att måla sitt bästa ord i sin figur. Det blev många viktiga ord/egenskaper målade för individens och gruppgemenskapens bästa! Några exempel: Respekt, Vänskap, Snäll, Familj, Humor, Pratglad, Kärlek, Fantasi...

De bägge målningarna monterades slutligen och hängdes upp i matsalen. Det märktes att eleverna var stolta över sitt verk. Inte stolta på ett malligt och självgott sätt. Utan med ödmjukhet inför vad de åstadkommit.

Resultatet är inte det viktigaste, även om det är viktigt också. Det viktigaste är processen i tillverkningen, och de tankar och värderingar som eleverna kan få i det arbetet. Jag kände att eleverna var nyfikna på den här uppgiften. Det är också många moment att utföra, och då kunde tålamodet tryta ibland för en del. Men de kom alltid igen, och slutförde sina moment, och hjälpte kamrater som låg lite efter i tillverkningen.

Jag upplevde att eleverna tyckte det var lite roligt och annorlunda med en konstnär i skolan. Projektet kändes positivt. Och samarbetet med läraren löpte perfekt.